Subsidie isolatie 2018

Subsidie isolatie 2018

Wonen in een comfortabel huis is een genot waar we allemaal naar streven. Dat genot wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin je je lekker voelt in je huis. Een aangename omgeving met een fijne temperatuur brengt je tot rust. Je eigen huis richt je in naar je eigen wensen. Dat komt naar voren in de wijze waarop je de muren hebt geverfd of behangen. Het is echter niet uitsluitend de inrichting die bepalend is voor het gevoel waarover je beschikt binnen een bepaalde ruimte. De temperatuur en behaaglijkheid spelen immers ook een grote rol. Je kunt simpelweg de temperatuur in je woning opvoeren, maar dat is eerder geldverspilling als je woning niet goed is geïsoleerd. Je verstookt en gebruikt dan veel energie die vanzelf wegvloeit zonder dat je er zelf iets aan hebt. De kosten kunnen dan aardig oplopen en ook al is je huis dan lekker warm, op het ogenblik dat de energierekening in de bus valt is de kans aanzienlijk dat je, je niet bepaald goed in je vel zal voelen. Het isoleren van je woning is daarom essentieel. Ben jij ook van plan om je woning te isoleren, maar vrees je een beetje dat dit gepaard gaat met een zeer hoge investering? Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar die je mogelijks kunnen helpen om dit kostenplaatje (aanzienlijk) te verlagen.

*Tip:

→ Wat kost het isoleren van jouw huis? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale specialisten.

Oorspronkelijke subsidie 2016-2018 uitgeput

De Rijksoverheid heeft bepaald dat er over de termijn 2016-2018 een totaal beschikbaar subsidiebedrag van toepassing was van 60 miljoen euro. Het is evenwel opvallend dat de aanvraag voor een subsidie slechts kon worden ingediend tot 26 april vorig jaar. De aanvraag voor de landelijke isolatiesubsidie kon er voor zorgen dat je tot 20 procent van je oorspronkelijke investering kon terugverdienen. De RVO heeft inmiddels echter meer dan voldoende aanvragen voor het verkrijgen van de subsidie ontvangen waardoor het op dit ogenblik geen enkel nut meer heeft om nog een verzoek in te dienen. Op de website van de RVO stond op datum van 2 januari 2018 het volgende te lezen:

  • Het beschikbare budget voor de periode 2016-2018 voor eigenaar-bewoners is inmiddels volledig gereserveerd. Dit betekent dat eigenaar-bewoners niet langer over de mogelijkheid beschikken om bij ons een subsidieaanvraag in te dienen. Tot 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen bij ons ontvangen om het volledige, ter beschikking gestelde budget uit te geven.
  • In haar totaliteit was er een subsidiebedrag voor handen van 60 miljoen euro en dat tot en met 31 december 2017. Voor eigenaar-bewoners was er een totaal budget voorzien van 44.275.000 euro. Dit budget is echter volledig aangevraagd en beschikbaar gesteld op 26 april 2017. Voor zogenaamde Verenigingen van Eigenaren is er een apart budget voorzien waarvan nog een significant deel beschikbaar is. Dit betekent dat deze doelgroep wel nog steeds de mogelijkheid heeft om een subsidie aan te vragen.

Bovenstaande zorgt er voor dat er op moment van schrijven en dus al zeker voor de rest van het jaar 2018 geen landelijke subsidie meer kan worden verkregen voor een investering in (betere) isolatie voor je woning.

Provinciale en gemeentelijke subsidies 2018

Het feit dat er op landelijk niveau geen budget meer voor handen is voor het verstrekken van een subsidie aan mensen die de isolatiewaarde van hun woning willen verbeteren betekent niet dat dit ook automatisch op lokaal vlak het geval is, in tegendeel. Afhankelijk van de gemeente of provincie waarin je woonachtig bent is het dan ook perfect mogelijk om een bepaalde subsidie te ontvangen. Je dient er wel rekening mee te houden dat de voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een dergelijke subsidie sterk verschillend kunnen zijn. Dit geldt bovendien niet alleen maar voor de voorwaarden, maar ook voor de hoogte van de subsidie. Bovendien geldt ook voor regionale subsidies dat er slechts een beperkt budget voor beschikbaar is. Is dit budget met andere woorden opgebruikt? Dan zal je het ook hier zonder financiële tegemoetkoming moeten doen. Er zo vroeg mogelijk op het jaar bij zijn is dus altijd een vereiste indien je, je investering in isolatie zo beperkt mogelijk wenst te houden.

De BTW-regeling van 6 procent bij isolatie

Een financieel voordeel welke wel door iedereen kan worden verkregen die er voor kiest om de isolatiewaarde van diens huis te verbeteren wordt aangeboden door middel van de BTW-regeling van 6 procent. In principe geldt een BTW-percentage van 21 procent in Nederland, maar voor bepaalde werkzaamheden is een lagere kost van toepassing. De 6 procent BTW-regel geldt niet alleen voor het laten plaatsen van bijvoorbeeld spouwmuur- of dakisolatie, maar ook voor wanneer je investeert in beter isolerende beglazing. Je moet er wel rekening mee houden dat er aan de BTW-regeling van 6 procent verschillende eisen zijn verbonden:

  1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een erkende aannemer. Dit betekent dat je altijd een officiële factuur nodig hebt om aanspraak te kunnen maken op het lagere BTW-tarief. Doe-het-zelvers kunnen dit financiële voordeel dus jammer genoeg niet verkrijgen.
  2. De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn. Dit betekent dat de verlaagde BTW-regeling van 6 procent niet van toepassing is voor mensen die er voor kiezen om een compleet nieuwe woning te bouwen.

Het is onbekend hoelang de 6 procent BTW-regeling nog in voege zal blijven. Omwille van deze reden wordt het mensen die willen investeren in een verbeterde isolatie sterk aangeraden om het (laten) uitvoeren van hun isolatie gerelateerde werkzaamheden niet te lang uit te stellen. Wellicht dat ook dit financiële voordeel in de (nabije) toekomst immers komt te verdwijnen.

Soorten isolatie en de subsidies 2018

isolatie Het voordeel op het BTW tarief bij de kosten van de arbeid bij isolatie mag door het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert worden toegepast bij een aantal isolatie werkzaamheden. Het isoleren van het dak is een van die werkzaamheden. Maar ook bij gevelisolatie en vloerisolatie mag het BTW voordeel worden toegepast. Het laten plaatsen van dubbel glas is ook een vorm van isolatie. Ook bij deze werkzaamheden mag het voordelige lage BTW tarief worden toegepast. Al deze werkzaamheden op het gebied van isolatie zijn aardig arbeidsintensief. Dat maakt het voordeel van de BTW verlaging alleen maar groter. Bij een totale isolatie van een willekeurige woning kan toch al snel een bedrag van 15000 euro op tafel komen voor de kosten van de arbeid. Het voordeel van de subsidie op het BTW tarief kan dan oplopen tot meer dan 2000 euro. Het is altijd raadzaam om een offerte op te vragen bij de vakman. Deze vakman weet ook alles van de subsidievormen en kan helpen bij het aanvragen van de subsidies. Voor een actueel overzicht van lokale isolatie subsidies ga je naar de website: energiesubsidiewijzer.nl.

Subsidie voorwaarden

Sinds 15 september 2016 is er een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor het isoleren van jouw huis. Deze regeling geldt tot 2018. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Voor particulieren woning/appartement of VVE
  • In ieder geval 2 isolatiemaatregelen uitvoeren. Ook voor advies ontvang je subsidie.
  • Keuze uit: dak-gevel-spouw, vloer en hoogrendementsglas.
  • Ook voor het isoleren van je deuren en kozijnen ontvang je subsidie (kieren en naden)
  • Nog een stap verder? (energiebesparing) Dan ontvang je nog een bonus.

Voor een actueel overzicht ga je naar: Energiesubsidiewijzer.

Bron: rvo.nl.

Lokale subsidies voor isolatie 2017

euroHoewel de lokale subsidies voor isolatie minimaal zijn loont het altijd om even na te gaan of er in je gemeente geen project loopt waarbij je wel gebruik kunt maken van enkele andere voordelen. In bepaalde wijken van een gemeente kan worden ingezet op duurzame energie en kan door gezamenlijke aanschaf of investering een redelijk voordeel worden behaald. Ook kan het zijn dat er binnen bepaalde projecten op het gebied van arbeidsvoorziening of scholing bijdragen of subsidies worden verleend. Elke gemeente heeft een specialist die je daarmee verder kan helpen. Meer informatie over de subsidies:

Populaire steden subsidieaanvraag:

Is investeren in isolatie ook interessant zonder subsidies?

Het feit dat de landelijke subsidie helaas is uitgeput heeft er voor gezorgd dat veel potentiële investeerders in isolatie enigszins teleurgesteld achter zijn gebleven. Hoewel dat natuurlijk begrijpelijk is moet het gezegd dat het grote rendement bij een investering in isolatie absoluut niet uitsluitend is terug te vinden in de subsidie die er voor kan worden aangevraagd. Dit rendement wordt in het bijzonder gehaald uit de periodieke besparing die op de energiefactuur kan worden gerealiseerd. De algemene verwachting is bovendien dat de energiekost ook in de komende jaren alleen maar verder zal stijgen waardoor investeren in (betere) isolatie in 2018 ook zonder subsidies nog steeds meer dan de moeite waard is.

Subsidie voor zonneboilers in 2018

Mensen die er aan denken om te investeren in de plaatsing van een zonneboiler in 2018 dienen er rekening mee te houden dat de subsidievoorwaarden enigszins zijn gewijzigd. Ondanks het feit dat er nog steeds een subsidie kan worden verkregen werd er voor gekozen om het bedrag per kWh te verlagen van 75 cent naar 68 cent. Bovendien moet er sprake zijn van een zogenaamde apertuuroppervlakte van niet meer dan 10 vierkante meter. De wijzigingen zorgen er voor dat in het bijzonder de te behalen rendementen met kleine zonneboilers aanzienlijk omhoog gaan. Kies je er voor om te investeren in een zonneboiler die beschikt over een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter? In dat geval wordt er een nieuwe factor geïntroduceerd, namelijk de instralingshoekmodifiër. Op deze manier wordt er een betere verhouding gerealiseerd tussen vlakkeplaatcollectoren en vacuümbuiscollectoren ten opzichte van elkaar.

Overige subsidies 2018

Het laten isoleren van je woning kan redelijk kostbaar zijn. Toch is een dergelijke investering meestal snel terug te verdienen omdat de kosten voor energie aanzienlijk lager zijn bij een goed geïsoleerde woning. Per gemeente is het de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheden voor subsidie. Weliswaar verschillen de bedragen per gemeente en niet alle gemeentes kennen een dergelijke subsidiepot maar het opvragen van informatie kan lonend zijn. Welke subsidie je wel kunt binnenhalen is het voordeel op het BTW tarief. Voor een aantal werkzaamheden aan woningen kun je gebruik maken van het verlaagde 6% BTW tarief op de kosten van de arbeid. Bij isolatiewerkzaamheden wil dat dus zeggen dat je geen 21 BTW op de arbeidskosten betaalt maar slechts 6%. Dat is nog een redelijk voordeel waardoor het laten isoleren van je woning interessant kan worden. Op een totale isolatie van een woning kan dat toch snel zo’n 1500 euro voordeel opleveren. Lees ook: isolatie prijzen en spouwmuurisolaties.

Vergelijk offertes, bespaar tot wel 30%

Denk jij er ook aan om te investeren in isolatie gerelateerde werkzaamheden, maar wil je er zeker van zijn dat de kosten mooi binnen het beoogde budget vallen? In dat geval is het altijd de moeite waard om er voor te kiezen om meerdere offertes aan te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Dat kan bijzonder eenvoudig gebeuren via deze website. Door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking kan je in ieder geval vaststellen dat je tot wel 30 procent op de standaard isolatiekosten kan besparen. Als dat niet mooi meegenomen is!

Vergelijk offertes, bespaar geld!

Aangezien het om maatwerk gaat verschilt de totale prijs van isolatie per specialist aanzienlijk. Wij raden je daarom aan om offertes van diverse lokale isolatiebedrijven te vergelijken. Vul hieronder je postcode in, vergelijk en bespaar ook tot 30% op de kosten!