Groningen en isolatie

Groningen en isolatie

In Nederland wordt er op allerlei manieren getracht om duurzamer te leven. Het begint met kleine dingen, zoals afval scheiden bij de bron en minder plastic te gebruiken. Het komt echter ook steeds meer voor dat mensen hun woningen gaan verduurzamen. Dit doen ze bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken van hun huizen te plaatsen of door HR-glas in kunststof kozijnen te plaatsen of door allerhande isolatiemaatregelen te treffen. Voor de verduurzaming van Nederlandse huishoudens heeft de overheid zelfs een speciale subsidieregeling opgesteld: de ISDE, wat voorheen bekend was onder de naam SEEH. Waar veel Nederlandse huishoudens zich richten op het verduurzamen van hun woning, blijft de provincie Groningen in deze trend een beetje achter. Een op de zes Groningers heeft nog geen isolatievorm in huis, zo is uit een rapport van het Sociaal Planbureau Groningen gebleken.

Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad

Het genoemde rapport uit de inleiding heet het rapport Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad en werd door het Sociaal Planbureau overhandigd aan de voorzitter van de Groninger gemeenten. Veel Groningers hebben de algemene trend om te verduurzamen gevolgd, maar een op de zes mensen hebben hun twijfels. Deze mensen hebben vragen over de verduurzamingstrend en zijn bezorgd over de betaalbaarheid van al die maatregelen. Ook wordt het Energieloket, waar men terecht kan voor dit soort vragen, slechts in geringe mate bezocht. Daarom moet het Energieloket bekender en toegankelijker gemaakt worden voor de inwoners. De provincie werkt ook aan nieuwe regelingen, waardoor iedere Groninger mee kan doen met het verduurzamen van de woning. Denk bijvoorbeeld aan de subsidieregelingen Regeling Waardevermeerdering en Verduurzaming en Verbetering Groningen.

Geen isolatie in huis

Opvallend is dat uit het rapport bleek dat veel Groningers nog geen enkele vorm van isolatie in hun woning hebben. Dit betekent echter niet dat de welwillendheid er niet is. Veel Groningers staan welwillend tegenover de verduurzaming van hun woning. Volgens het Sociaal Planbureau is een eerste stap het isoleren van de woning, maar voor veel inwoners is verduurzaming van de woning niet haalbaar. Dit is te verklaren door de afwachtende houding van de mensen. Deze houding wordt veroorzaakt door onzekerheid en de betaalbaarheid van de maatregelen.

Huurwoningen slecht verduurzaamd

Ook bleek uit het onderzoek, waarvoor 3500 Groningers ondervraagd zijn, dat huurwoningen minder goed verduurzaamd zijn dan koopwoningen. Dit valt deels wel toe te schrijven aan de woningcorporaties en private verhuurders. Zij nemen vaak geen actie, omdat de maatregelen te veel kosten en huurders die zelf actie willen ondernemen, mogen vaak geen wijzigingen aan de huurwoningen aanbrengen. Ook geven sommige huurders aan dat ze zelf niet willen investeren, aangezien de woning toch niet van hen is.

Gebrek aan geld

Woningeigenaren zullen de verduurzamende maatregelen grotendeels zelf moeten betalen, maar uit het onderzoek bleek dat maar liefst vijftien procent van deze doelgroep de financiële middelen niet heeft om de woning te verduurzamen. Woningeigenaren van bijvoorbeeld oudere woningen hebben al vrij hoge energielasten en dus geen geld voor verbeteringen. Ook het lenen met een verduurzamingslening trekt veel Groningers niet aan. Mensen met lage inkomens mogen namelijk niet lenen en een andere groep wil niet lenen voor iets, waarbij ze pas op de lange termijn geld uit hun investering terugzien.

Subsidieregelingen landelijk en lokaal

De aanwezigheid van drie speciale subsidies lijkt echter niet door de Groningers in hun besluiten te zijn meegenomen. Daarom is het belangrijk om deze kort aan te stippen. Ten eerste is er de landelijke subsidieregeling ISDE, die ervoor zorgt dat je een subsidie krijgt wanneer je twee of meer duurzame maatregelen aan je woning treft. Isoleer je jouw woning bijvoorbeeld door dubbelglas en kunststof kozijnen te plaatsen, dan kom je al in aanmerking voor de ISDE. Lokaal heeft Groningen ook nog twee subsidieregelingen. De eerste is de Regeling Waardevermeerdering. Van deze subsidie kun je gebruikmaken, wanneer je erkende schade aan je woning hebt in een aardbevingsgebied. Naast de schadevergoeding kun je in dit geval tot wel 4000 euro aan subsidie krijgen om meteen je huis te verbeteren en verduurzamen. Een tweede lokale regeling is de subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen, die medio 2021 van start is gegaan. Bij deze subsidie kan een woningeigenaar tot wel 10.000 euro aanvragen voor zaken, zoals onderhoud aan de woning, uitbouw en de installatie van zonnepanelen.

Wantrouwen in het beleid

Groningers hebben daarnaast weinig vertrouwen in de aanpak van het aardgasprobleem. De inwoners vragen zich af of erop vertrouwd kan worden dat de aanpak van de verduurzaming en het aardgasvrij wonen ook doorgepakt wordt door de regering. Door de voortdurende aardgasproblematiek is dit wantrouwen groter dan het gemiddelde in Nederland.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Groningen en isolatie

In Nederland wordt er op allerlei manieren …

Bestaat er subsidie voor het plaatsen van een vloerverwarming?

Steeds meer mensen gaan over op vloerverwarming …

Hoe staat het er voor: ISDE subsidie (2021)?

In tijden waarin verduurzaming steeds meer …

Alles over het verlaagd btw-tarief van 21 naar 9%

Je woning verduurzamen is een slim idee, …

subsidie isolatie

Welke subsidies kan ik aanvragen voor isolatie in 2021?

De kosten voor het isoleren van een woning …

Geven gemeentes subsidie op het isoleren van je woning?

Je wilt je woning energiezuiniger maken, …